Rüütelkonna muusika

Kontsert
Lisainfo
Toetajad
29.12.00 16:00 Parun Lipharti maja, Tartu, Lai 30. Kontserdisari Muud kontserdid

ESINEJAD:

Barokkansambel Corelli Consort
Mail Sildos - barokkviiul
Kaido Välja - barokkviiul
Mall Help - vioola
Egmont Välja - barokktšello
Mati Lukk - kontrabass
Imbi Tarum - klavessiin

kunstiajaloolane Enriko Talvistu

 

Koostöös Concerto Grossoga 

Parun Lipharti maja - Tartus Laia, ühe varasema peatänava äärne aadli linnaelamu ei ole mitte ainult oma omanike poolest, vaid ka kujunemisloolt seotud tuntud ja mõjuka balti-saksa aadlike, v.Liphartide perekonnaga. Viimaseid tuntakse eelkõige Tartu lähedase Raadi mõisa ja seal paiknenud tohutu kunstikogu omanikena. Olid nad ju 19. saj. keskel tähtsuselt teise kunstikogu omanikud vene tsaaririigis, aga ka tsaariperekonna kunstiostu ehk siis Ermitaazhi nõustajad, hiljem arhivaaridki. Hoone Lai 30 oli algselt kavandatud 18. saj. lõpu vene tüüpfassaadide musterraamatu ühe esinduslikuma variandi järgi. Toona veel siiski ühe täiskorruse, laia fassaadiviilu ja mansardkatusega. Alles minek kunstiajaloolase ja kollektsionääri Carl Eduard v.Lipharti valdusesse 1861 toob päevakorda uue ümberehituse üha laienevate kunstikogude tarbeks uues, moekamas laadis. Põhiliselt Itaalia meistrite asjatundjana tellis omanik arhitekt H.v.Stavenhagenilt neorenessansliku fassaadikujunduse ja laia katuseräästaga ümberehitusprojekti, mis oma fassaadiga ilmestab toda aega tänini, sest muus osas on vahepealsed ajad hoonega vähem säästlikult ümber käinud. Aastast 1921 on hoone omanikuks Riiast Tartusse ümber asunud vanim eesti soost tudengite korporatsioon Vironia. Rahvuslikkuse vaimustuse tuhinal kujundatakse noore eesti soost arhitekti Edgar Johann Kuusiku näpunäidete järgi ümber osa interjöörist, millest fassaadi jääb ilmestama uus välisuks. Oma sajandaks sünniaastapäevaks on viroonused k.a. jõudnud enamuse maja korda teha ja võimalusel ka restaureerida nii, et neil pole tarvis häbeneda seda ka laiemale kontserdipublikule näidata.

KAVAS:
Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto grosso op. 6 nr. 4 D-duur

Jean-Henry d'Anglebert (1635-1691)
Suite D-duur klavessiinile

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Sonaat viiulile ja basso continuole op. 1 nr. 12 F-duur

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Partita nr. 4 D-duur - Ouverture

Arcangelo Corelli
Concerto grosso op. 6 nr. 8 g-moll
"Fatto per la notte di Natale" ("Jõulukontsert")

 

SEESAM

Corelli Music Raua 37, 10124 Tallinn, Estonia tel/fax +372 648 5535 info at corelli dot ee                   

© Corelli Music 2004 

 

Webgate