Vaikset nädalat alustavast Palmipuudepühast

Inimeseks olemine pole lihtne. Tuleb vastata küsimusi, mille vastused pole alati meie käes. Oleme sünni ja surma vangid, meie tahe on orjastatud. Ometi sirutume valguse ja vabaduse poole. Otsime sõnumit ja sihti, mis mõtestaks meie elu. On öeldud, et kes ei näe väljapääsu ja väärtuslikku surmas, ei näe seda ka elus. Kes ei oska surra, ei oska ka elada.

Jeesuse Kristuse kannatus, surm ja ülestõusmine on sõnum, mis laseb elu näha igaviku valguses, Jumala pilguga, mis toob lootust ja päästet. Sellisena on isegi passioon rõõmusõnumiks. Seda on sajandeid kuulutatud, selle üle mõtiskletud, selle innustusel loodud surematuid kunsti- ja heliteoseid, kirjutatud raamatuid ja rajatud templeid. See on saanud allikaks, mille kohale ka kalendaarse elukorraldusega kummardub janune inimkond.

Vaikne nädal keskendub sündmustele Jeesuse elus, kus nagu veetilgas peegeldub Jumala ligiolu ja arm, inimeste reetlikkus ja ülekohus, elu oma keerukuses - madaluses ja ülevuses, tühisuses ja täiuses.

Palmipuudepüha, millega nädal algab, meenutab petlikku hõiskamist, ajaliku võimu ja au omistamist Messiale, kelle olemuseks on alandlikkus ja teeniv armastus, kelle riik ei pärine siit maailmast. Suur neljapäev kõneleb usaldusest ja osadusest, mis ulatub üle aja, mis seob meid vaimus ühe ihu liikmetena - püha õhtusöömaaeg kui lunastuse ja lepituse väljendaja on jätkuvalt kiriku keskne sakrament. Kristuse ohvrisurm suurel reedel sunnib meid mõtlema oma patule ja süüle, aga ka Jumala halastusele, mille osaliseks oleme saanud. Vaikse laupäeva lein ja valu päädib ülestõusmispüha imes: Kristus on surnust ülestõusnud! „Mina elan ja teie peame elama.“ (Jh 14:19). Surmal pole võimu elu üle.

Millele muule oleks rohkem põhjust pühenduda, kui vaikse nädala süvateemadele, mis kannavad, uuendavad ja ülendavad elu. Aidaku sellele kaasa ka kirikupühade kaunis muusika.

 

Õnnistussooviga

Andres Põder
Peapiiskop
*Kirikupühad Maarjamaal* patroon

Corelli Music Raua 37, 10124 Tallinn, Estonia tel/fax +372 648 5535 info at corelli dot ee                   

© Corelli Music 2004 

 

Webgate