METSEENLUSEST MAARJAMAAL

13.08.2009
 
Sari Eesti mõisad elustab aristokraatlikku mõtteviisi ja ka kristlusest isegi pisut vanemat metseenluse ideed. Igal aastal toetatakse üht mõisakooli või -lastekodu, kes ju on üpris täbaras olukorras eraldatavate remondirahade ja muinsuskaitse reeglite järgi restaureerimise summade suure erinevuse tõttu. Tänaseks on kontserdisari tutvustanud 45 erinevat mõisa üle kogu Maarjamaa ning toetanud 10 väikest mõisakooli või -lastekodu.
Koos tegutsedes kasvavad väikestest asjadest suured!
 
Toetame koos Tartu Maarja Kooli bussifondi!  
EESTI MÕISAD AD 2009 metseenide toetus läheb Tartu Maarja Koolile Jaama mõisas Tartus, millega pannakse alus vaimupuudega laste eluks vajaliku uue bussi fondile.
Kontserdisarja ideed saab toetada -
*) piletiostuga 14.-16.08 sarja kontsertidele
*) kõikidel sarja kontsertidel sobiva suurusega annetusega
*) kõikidel sarja kontsertidel meelepärase ostuga heategevusmüükidelt
*) tehes ülekande otse pangaarvele:

Maarja Kooli Lastevanemate Ühenduse arveldusarve nr. 221011630235

 

*Eesti mõisad 2009* lõppkontsert 17. augustil kell 18 Tartu Jaama mõisas on PILETITETA, võimalik on teha vaba suurusega annetus Tartu Maarja Kooli bussifondi toetuseks!

 

Sarja "Eesti mõisad" metseenluse ajaloost.

1999. a. remonditi kontserdisarja abiga Anija Algkooli (tänaseks kahjuks suletud!) muusikaklass, 2000. a. pandi alus Roosna-Alliku Põhikooli kauni saali mõisatoolide fondile, 2001. a. metseenid sisustasid Porkuni Kooli puuetega laste raviks vajaliku muusikateraapia kabineti. Gildemann Dolomite Designs Jalase külast Raplamaal raius kõigi metseenide nimed paetahvlile, mis jääb kaunistama Porkuni mõisa fuajeed, hea tahte avaldus kajastus ka ETV saates 'Muusikud metseenidena'. 2002. a. metseenannetustega remonditi Maidla lastekodu (Juuru kihelkond) ruumide põrandaid ja ehitati välja garderoob, seoses sarja ideega sai lastekodu lisaks ka suure tööstusliku Elektroluxi pliidi koos paigaldusega ja kõigile lastele talvejalatsid. 2003. a. aitas sari Inju lastekodu restaureerida mõisa saali, kus kontserdipäeval polnud veel valgustki, muusikud lõpetasid kontserdi väikeste laualampide romantilises hämaruses. 2004.a. jaanuaris toimus Soomes Espoonlahtis ansambli Corelli Consort ja solist Elja Puukko Eesti mõisad 2003 korduskontsert, mille tulu läks samuti Inju lastekodule. 2004.a. suvel läks sõnumitest ja kontserdil tehtud annetustest kogunenud toetus Kiikla lastekodule, et aidata MTÜ-l Avatud Värav lastekodu peatselt avada. Esimesed peremajad avati pidulikult 12. jaanuaril 2007. Aastal 2005 toetas kontserdisari Mooste mõisa lähistel paiknevat Maarja Küla Põlvamaal, sarja abiga said Külas elavad intellektipuudega noored-lapsed kaks klaverit ja vajalikud muusikateraapia pillid. Augustis 2006 toetas sari Väikemõisa Väikelastekodu Viljandimaal, tuliuus väikebuss vuras lastekodu õuele 8. märtsil 2007. Aastal 2007 aitasid metseenid muretseda vajalikud muusikariistad Vodja mõisakoolileJärvamaal.

Augustis 2008 tähistas sari *Eesti mõisad* oma 10. toimumisaastat ja Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva ning metseenide toetus läks Tammistu mõisale Tartumaal,kuhu Eesti Agrenska Fond rajab puuetega laste ja nende perede nõustamise tugikeskust. Sarja piduliku lõppkontserdiga augustis 2008 avatud KÜÜNIS toimuvad nüüd teatrietendused ja kontserdid.

SUUR TÄNU KÕIGILE TEILE!

 

Corelli Music Raua 37, 10124 Tallinn, Estonia tel/fax +372 648 5535 info at corelli dot ee                   

© Corelli Music 2004 

 

Webgate